BestSecret BestSecret BestSecret


Spara som PDF-fil

Allmänna villkor

(Senast uppdaterade 2019-03-12)

§ 1 BESTSECRETS ÖVERENSKOMMELSE MED DIG

 1. Dessa allmänna villkor gäller för affärsrelationer mellan BestSecret GmbH ("BestSecret" eller ”vi”) och dig för:

  1. a) användningen av www.BestSecret.se (“Webbsidan”); och

  2. b) försäljningen av en produkt ("Produkt") av BestSecret till dig via Webbsidan.

 2. BestSecret GmbH är grundat och registrerat i Tyskland under organisationsnummer Amtsgericht (Tingsrätten) München HRB 168445. BestSecrets säte är på Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Tyskland, Best Secret GmbHs huvudsakliga handelsadress är Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Tyskland. Vårt momsregistreringsnummer är SE 502076107701. Best Secret GmbH är ett helägt dotterbolag till Schustermann & Borenstein GmbH.

 3. BestSecret avser att förlita sig på dessa allmänna villkor och alla dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem angående BestSecrets relation med dig.

 4. Den gällande versionen av dessa allmänna villkor kan laddas ned och skrivas ut från www.BestSecret.se/terms.

 5. BestSecret kan ändra de allmänna villkoren från tid till annan i enlighet med vad som sägs i § 21.

 6. Det är viktigt att du läser och förstår dessa allmänna villkor innan du använder Webbsidan eller beställer någon Produkt från Webbsidan. Om du inte förstår någon del av de allmänna villkoren eller om du vill diskutera något är du välkommen att kontakta BestSecret (www.BestSecret.se/contact.htm).

 7. Observera att du genom att använda Webbsidan eller genom att beställa en Produkt från BestSecret samtycker till dessa allmänna villkor. Om du inte samtycker till dessa allmänna villkor ska du inte använda Webbsidan.

§ 2 INFORMATION OM DIG

Din integritet är viktig för BestSecret. Du bör läsa BestSecrets integritetspolicy www.BestSecret.se/privacy för att förstå hur vi samlar in, använder och delar information om dig.

§ 3 MEDLEMSKAP

 1. BestSecret driver en nätbutik under www.BestSecret.se.

 2. Endast en registrerad användare av Webbsidan ("Medlem") får tillgång till nätbutiken.

 3. Den som är under 18 år får inte bli Medlem.

 4. Det kostar inget att bli Medlem.

 5. Medlemmar är inte skyldiga att köpa Produkter eller att locka nya medlemmar.

 6. En användare av Webbsidan kan ansöka om medlemskap genom att registrera sig och godkänna dessa allmänna villkor.

 7. Registreringen kan endast göras online.

 8. Medlemskapet träder i kraft när BestSecret har godkänt din ansökan.

 9. BestSecret är inte skyldigt att godkänna nya medlemmar.

 10. Medlemskap kan inte överlåtas på en annan person.

 11. En Medlem förbinder sig att använda Webbplatsen i enlighet med dessa allmänna villkor. Du måste förvara ditt kontolösenord konfidentiellt och på ett säkert sätt. Om du tror att någon annan använder ditt konto ska du omedelbart byta ditt lösenord och informera oss.

§ 4 VARAKTIGHET/UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

 1. Det finns inget krav på hur länge en Medlem måste vara medlem av Webbplatsen.
 2. En Medlem har rätt att när som helst säga upp medlemskapet utan att ange några skäl och med omedelbar verkan.
 3. BestSecret kan säga upp en Medlems medlemskap med 30 dagars uppsägningstid utan att behöva ange skälen för uppsägningen. BestSecret kan säga upp en Medlems medlemskap med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot dessa allmänna villkor.
 4. En uppsägning av medlemskapet har ingen påverkan på avtal som redan har ingåtts mellan Medlemmen och BestSecret avseende försäljningen av en Produkt. Medlemmens rätt att säga upp avtal om köp av Produkt påverkas inte av en uppsägning eller meddelande om uppsägning av medlemskap.
 5. Om en Medlem meddelar att denne inte vill godta de gällande allmänna villkor kommer Medlemmens medlemskap att avslutas när BestSecret har mottagit Medlemmens meddelande därom.

§ 5 FÖRBUD MOT ATT ALLMÄNT MARKNADSFÖRA BESTSECRETS

En förutsättning för BestSecrets verksamhet är att den riktar sig till en viss bestämd och begränsad krets medlemmar och att innehållet på Webbplatsen inte blir allmänt känt. Du ska därför inte genom offentliga uttalanden eller genom offentliggörande på eller till allmänt tillgängliga media (inklusive sociala media) upplysa om eller på annat sätt beskriva BestSecret, Webbsidan, de varumärken som finns på Webbsidan eller BestSecrets partners.

§ 6 HUR ETT AVTAL TECKNAS MELLAN DIG OCH BESTSECRET FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV EN PRODUKT

 1. Presentation av varor i nätbutiken är endast en möjlighet för Medlem att beställa Produkter men utgör inget bindande anbud från BestSecrets sida att sälja Produkter.

 2. De steg du måste gå igenom för att lägga en order på webbsidan eller för att kontrollera och ändra fel i din order, beskrivs i vår guide över orderläggning på Webbplatsen www.BestSecret.se/faq.htm.

 3. En beställning som har lagts av en Medlem utgör ett bindande anbud.

 4. Mottagandet av din beställning bekräftas genom en e-postbekräftelse, som skickas efter att beställningen har gjorts tillsammans med vårt godkännande av din order. Avtalet om försäljningen av Produkten uppstår i och med denna e-postbekräftelse.

 5. BestSecret är inte skyldigt att godkänna din beställning och kan när som helst vägra att godkänna din beställning. I sådant fall kommer BestSecret att så snart som möjligt informera dig om att din beställning inte har godkänts.

 6. Om det är något fel i priset på webbplatsen informerar BestSecret dig så snart som möjligt om detta via e-post och behandlar inte beställningen. Om du redan har betalat för Produkten återbetalar BestSecret hela beloppet till dig så snart som möjligt.

 7. Produkter säljs endast i normala hushållsmängder.

 8. Det lägsta ordervärdet på en beställning är kr 90.

Annullerings Policy

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från och med den dag som du, eller en tredje part annat än transportföretaget som du angett som mottagare, får den sista varan i fysisk besittning.

Om du vill utnyttja ångerrätten måste du meddela oss:

Best Secret GmbH, Am Hart 2, 85375 Neufahrn, Tyskland;

Tel: +46 (0) 840 309 482

Fax: +49 (0) 89 / 9077 824 11

E-post: [email protected]

om ditt beslut att ångra köpet genom att ge ett tydligt besked om detta (t ex via ett brev som du skickar med posten, via fax eller e-post). Du kan använda bifogat formulär för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt.

För att du ska kunna hålla tidsfristen för ångerrätten räcker det att du skickar in ditt meddelande angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerrättstiden har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala dig alla de inbetalningar vi har mottagit från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag av de merkostnader som uppstår p g a ditt val av leveranssätt som är ett annat än det billigaste leveranssätt som erbjuds av oss), så snart som möjligt och i vilket som helst fall inte senare än 14 dagar från och med den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning genom att använda samma betalningssätt som du använde vid den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om annat; i vilket fall som helst kommer du inte att åläggas några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varorna eller tills du har lämnat underlag som visar att du returnerat varorna - beroende på vilket som är snabbast.

Du ska returnera varorna eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst inte senare än 14 dagar från den dag beställningen levererats. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut.

Vi bär kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt minskat värde på varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktionalitet.

På grund av hygienskäl gäller inte ångerrätt för underkläder, badkläder och liknande i plomberad förpackning.

ÅNGERRÄTTSFORMULÄR

(fyll i och returnera detta formulär endast om du önskar frånträda avtalet)

Till:

Best Secret GmbH, Am Hart 2, 85375 Neufahrn, Tyskland

Fax: +49 (0) 89 9077 824 11

E-post: [email protected]

- Jag/vi (*) informerar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) avtal för köp av följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänster (*),
- Beställd den (*)/mottagen den (*),
- Konsumentens(ernas) namn,
- Konsumentens(ernas) adress,
- Konsumentens(ernas) signatur (endast om detta formulär lämnas på papper),
- Datum

(*) Radera där så är lämpligt.

§ 8 HANTERING AV RETURER

Innan du returnerar Produkterna till BestSecret bör du packa in dem på ett omsorgsfullt och säkert sätt. Vi ber dig vänligen att använda originalförpackningen när du returnerar Produkterna. Om en Produkt inte kan paketeras på ett omsorgsfullt och säkert sätt ska du kontakta oss så att vi kan ordna returen av Produkten.

För mer information om hur du returnerar Produkter, gå till returcentret på nätet www.BestSecret.se/returnorders.htm

 1. Priserna som är annonserade på webbplatsen av BestSecret är inklusive moms men exklusive fraktkostnader. För leverans till postombud är kostnaden 39 kr och för hemleverans är kostnaden 59 kr.

 2. Totala priset kommer att anges i orderbekräftelsen och framgår även på Webbsidan innan beställningen genomförs.

 3. Vi gör vad vi kan för att säkerställa att Produktpriserna är korrekta vid den tidpunkt då den aktuella informationen anges på Webbplatsen. Vår webbplats innehåller emellertid ett stort antal Produkter, och det kan hända att några Produkter, trots våra ansträngningar, är felaktigt prismärkta. Om vi upptäcker att fel pris angetts för den Produkt du har beställt kommer vi att informera dig om detta och ge dig valet att köpa Produkten till rätt pris eller att annullera beställningen. Vi behandlar inte din beställning förrän vi har mottagit ditt besked om du vill köpa till det rättade priset eller avstå från inköp. Om vi inte kan nå dig eller om vi inte får besked från dig kan vi komma att annullera beställningen efter en skälig tid.

§ 10 BETALNING

 1. Betalning kan erläggas med kreditkort, PayPal eller en BestSecret värdecheck. Betalkort (debitkort) kan endast användas när leveransadressen ligger i Sverige. BestSecret accepterar VISA, MasterCard och American Express. Du ansvarar för alla kostnader och avgifter som uppstår i händelse av att fel skulle uppstå vid användningen av ditt kreditkort eller betalkort.

 2. Inköpspriset debiteras efter att BestSecret har godkänt din beställning.

 3. BestSecrets värdecheckar & presentkort (tillsammans: värdecheckar) omfattas av följande villkor:

  • Köpta värdecheckar kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter köpet.

  • Värdecheckar betalas inte ut i form av kontanter.

  • Om en beställning som betalats med en värdecheck sedan returneras av Medlemmen kommer Medlemmen att få en motsvarande ny värdecheck som ersättning för returen.

  • Endast en värdecheck kan användas för varje beställning.

  • Om du vill lösa in värdecheckar på ditt kundkonto eller se ditt aktuella kreditsaldo ska du besöka "MinBestSecret/värdecheckar".

§ 11 LEVERANS

 1. Beställningar kan endast levereras inom Sverige.

 2. BestSecrets leveranser utförs av PostNord. Dessutom utförs inga leveranser till postboxar.

 3. När du beställer en Produkt måste du ange en leveransadress, som Produkten kan levereras till under normala kontorstider. Leveransen är fullgjord när BestSecret levererat Produkten till den adress som du angett.

§ 12 GARANTI

 1. Om en Produkt är defekt eller felaktig tillämpar BestSeceret gällande konsumentlagstiftning.

 2. BestSecret garanterar inte att Webbplatsen alltid ska vara tillgänglig, utan avbrott, snabb, säker och fri från fel.

§ 13 PRODUKTER På WEBBPLATSEN

 1. Bilderna på produkterna på webbsidan har endast illustrativa syften. Trots att vi har ansträngt oss till det yttersta för att visa rätt färger kan vi inte garantera att din dataskärm återspeglar produktfärgerna exakt. Produkter som har skickats till dig kan skilja sig något från dessa bilder.

 2. Förpackningen av Produkter kan variera från det som har visats på bilderna på Webbplatsen.

§ 14 ANSVAR

 1. BestSecret tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från vår, våra medarbetares sida eller för andra eller andra representanter för vilka vi svarar. Om vi bryter mot dessa allmänna villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en skäligen förutsägbar konsekvens av vårt avtalsbrott.

 2. Inget i dessa allmänna villkor utesluter eller begränsar Best Secrets ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar. BestSecret utesluter vidare inte ansvar för felaktig information som vi eller någon av våra medarbetare eller någon annan person som vi svarar för medvetet lämnat till dig i samband med att avtalet ingicks.

 3. BestSecret ansvarar under inga omständigheter inte för indirekta förluster, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter. Best Secrets friskriver sig från varje form av skada som är hänförlig till näringsverksamhet.

 4. BestSecrets maximala ansvarsskyldighet gentemot Medlem för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med beställning på Webbsidan är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

 5. Dessa allmänna villkor reglerar BestSecrets totala ansvar och skyldigheter med avseende på försäljning av Produkter. Såvida tillåtet under tillämplig lag finns det inga övriga garantier eller villkor som binder Best Secret än de som nämns i dessa allmänna villkor. Best Secret friskriver sig från allt ansvar för att produkterna är lämpliga för Medlemmens avsedda ändamål.

 6. Fall av strikt ansvar som föreskrivits i lag likväl som bestämmelserna i den gällande produktansvarsrätt förblir opåverkade av de föregående bestämmelserna.

 7. BestSecret ska inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor om förseningen eller underlåtenheten uppstår p g a sådan omständighet som ligger utanför dess rimliga kontroll och som BestSecret inte är ansvarig för. Omständigheter utanför BestSecrets rimliga kontroll omfattar strejker, lockouter eller annan strejkåtgärd av en tredje part, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, eller annan naturkatastrof, eller fel på offentliga eller privata telekommunikationsnätverk, eller omöjligheten att använda järnväg, sjötransport, flygtransport, motortransport eller andra offentliga eller privata transportmedel.

 8. Som en följd av beskaffenheten av internet och den teknik som används tillhandahålls Webbplatsen i mån av tillgänglighet och i befintligt skick. Detta innebär att vi inte kan lova att din användning av Webbplatsen kommer att vara utan avbrott, utan förseningar, felfritt eller uppfylla dina förväntningar. På samma sätt kan vi inte lova exakthet, gångbarhet, tillgänglighet, korrekthet och fullständighet av den information som finns på Webbplatsen (även om vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att uppnå detta).

§ 15 ANSVARSFRISKRIVNING FÖR TREDJE PARTS LÄNKAR

BestSecret gör dig uppmärksam på andra webbplatser genom länkar på Webbplatsens sidor. Följande gäller för alla dessa länkar: BestSecret har inte någon som helst inflytande över vare sig design eller innehåll på de länkade webbplatserna. BestSecret tar därför tar därför inget ansvar för innehållet på den tredje partens webbplatser som är länkade från dess egen webbplats. BestSecret gör inget anspråk på innehållet på de länkade webbplatserna som sitt eget. Det just sagda gäller för alla länkar som har visats och för allt innehåll på sidor som länkar från BestSecrets egen webbplats leder till.

§ 16 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHåLL

Varorna förblir BestSecrets egendom tills betalning har erlagts i sin helhet.

§ 17 RÄTT ATT ANVÄNDA FOTON SOM HAR LADDATS UPP AV MEDLEMMAR

 1. Genom att ladda upp foton till Webbplatsen ger du BestSecret en tidsmässigt och geografiskt obegränsad rätt att använda dem för marknadsföringsändamål på nätet, att erbjuda andra användare möjligheten att hämta, lagra och skriva ut dessa foton samt att i övrigt använda dem för BestSecrets verksamhet. BestSecret ges därvid rätt att bearbeta, distribuera, reproducera dessa foton samt göra dem tillgängliga för allmänheten. Uppladdade foton kan användas även för redaktionella syften, accentueras och bedömas.

 2. Genom att ladda upp foton till Webbplatsen bekräftar du att du är ägaren av fotot. Det fulla ansvaret ligger hos den Medlem, som laddar upp foton till Webbplatsen, att försäkra sig om att alla rättigheterna till detta ägs av Medlemmen.

§ 18 UPPHOVSRÄTT

Om du laddar ned och använder material som är skyddat av upphovsrätten och används och presenteras av BestSecret som en del av dess webbplats får du endast använda det för privat bruk. Du får inte använda tredje parts upphovsrättsskyddade material som används av BestSecret för att presentera de Produkter som det erbjuder till försäljning för dina egna ändamål utöver dem för privat bruk.

§ 19 VIP-CLUB

 1. Alla medlemmar har rätt att delta i bonusprogrammet "VIP-Club".

 2. Inom ramen för VIP-klubben delar BestSecret ut poäng för vissa aktiviteter. Beroende på VIP-status kan en medlem beviljas olika förmåner. BestSecret förbehåller sig rätten att bevilja vissa medlemmar ytterligare förmåner.

 3. Beroende på VIP-status beviljas medlemmarna behörighet att ge olika antal rekommendationer. I samband med realisationer eller kampanjer förbehåller sig BestSecret rätten att öka antalet rekommendationer som får ges av vissa medlemmar.

 4. Rekommendationer får endast riktas till potentiella nya kunder av BestSecret GmbH. Kunder som redan är medlemmar av BestSecret GmbH, eller som tidigare har fått avslag, kan inte registrera sig.

 5. En person kvalificerar sig som rekommenderad om denne har fått direkt åtkomst till BestSecret genom en länk via vilken han/hon kan registrera sig hos BestSecret. Det är inte möjligt att rekommendera samma person flera gånger.

 6. Provisionen utgör som regel 5 % av nettoförsäljningen (inköpspris utan mervärdesskatt enligt villkoren i § 19) till den person som har rekommenderats inom den tidsperiod som anges i § 19, avs. 7. I samband med realisationer eller kampanjer förbehåller sig BestSecret rätten att tillfälligt öka provisionen. Endast provisioner för fullt inbetalda och oreturnerade ordar är giltiga. Provisioner betalas ut när de angivna villkoren har uppfyllts. Om den rekommenderade kunden inte uppfyller ett eller flera av villkoren betalas inte provisionen ut. Om rabattkuponger använts vid betalningen betalas ingen provision ut.

 7. Den rekommenderande kunden kan motta provisioner inom en period om 365 dagar räknat från datumet då den rekommenderade personen registrerade sig som ny kund hos BestSecret GmbH

 8. En uppdatering av provisionskontot görs enbart om en överlappning i provisionstiden av minst två rekommenderade kunder sker och bägge lagt åtminstone en giltig order under överlappningsperioden (se paragraf 6).

 9. Den rekommenderande kunden kan avsluta sitt provisionskonto och lösa sin etableringskredit så snart provisionskontot har uppdaterats (se paragraf 8) och den rekommenderade kunden som lägst har uppnått bronsstatus.

 10. Kontantutbetalningar medges inte. Provisionskontot kan bara användas för att göra beställningar hos BestSecret GmbH.

 11. Att spamma eller skicka rekommendationer till personer som inte bett om det är strängt förbjudet. Personen som ska rekommenderas måste ha lämnat sitt godkännande.

 12. BestSecret GmbH förbehåller sig rätten att avsluta provisionskontot, återkräva utbetalda provisioner och vidta rättsliga åtgärder vid grova överträdelser av villkoren, vid grov oaktsamhet eller vid avsiktligt missbruk av något slag. Därutöver förbehåller sig BestSecret rätten att frånta en VIP-klubb-medlem hans eller hennes förmåner.

 13. BestSecret GmbH förbehåller sig rätten att när som helst avbryta provisionsprogrammet utan att ange grund för detta. Personer kan spärras från medlemskap om allvarliga skäl föreligger. Vid ett avslutande av medlemskap kommer tidigare utbetalda provisioner att fortsatt att vara giltiga. Preskriptionsbestämmelser enligt lag ska gälla.

 14. BestSecret förbehåller sig rätten att när som helst ändra de villkor och förmåner som gäller för VIP-klubben.

§ 20 ALTERNATIV TVISTLÖSNING

EU-kommissionen tillhandahåller en online-plattform för biläggande av tvister. Du finner den under länken www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i någon tvistlösningsprocess inför ett förlikningsorgan för konsumenter. Kontakta oss gärna direkt om du har frågor eller problem.

§ 21 ÄNDRINGAR I ALLMÄNNA VILLKOR

 1. BestSecret kan ändra dessa allmänna villkor från tid till annan om det sker ändring av aktuella lagar eller regulatoriska krav eller om det föreligger annan viktig orsak för en sådan ändring.

 2. Varje gång du beställer Produkter från BestSecret gäller de allmänna villkor som är gällande vid tidpunkten för din beställning.

 3. Vid varje ändring av dessa allmänna villkor kommer BestSecret att registrera ändringsdatumet längst upp på dessa allmänna villkor. Om det är möjligt och nödvändigt kommer BestSecret att informera medlemmarna om väsentliga ändringar i de texter, som dessa allmänna villkor avser. BestSecret kommer att informera medlemmarna via Webbplatsen eller via e-postmeddelande.

§ 22 LAGA DOMSTOL

Eventuell tvist ska tas upp av allmän domstol i Sverige.

§ 23 OM EVENTUELL OGILITGHET

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle anses vara ogiltiga påverkar det inte giltigheten av de övriga bestämmelserna. Där en bestämmelse anses vara ogiltig kommer de aktuella bestämmelser som kan gälla enligt lag i avtalet att tillämpas istället för de ogiltiga bestämmelserna.

§ 24 RÄTTIGHETER I DETTA AVTAL

 1. Om du skulle bryta mot dessa allmänna villkor och BestSecret inte omedelbart vidtar några åtgärder innebär detta inte att BestSecret har gett upp den eventuella rätt som bolaget kan ha och bolaget kan fortfarande vidta åtgärder i framtiden.

 2. Detta avtal är mellan dig och BestSecret. Ingen annan person har någon rättigheter med anledning av detta avtal.

 3. Om du lämnar ditt samtycke kan BestSecret överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till en annan part, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter under dem.

 4. Du får endast överföra dina rättigheter eller dina skyldigheter under dessa allmänna villkor till en annan person om BestSecret godkänner detta skriftligen.

§ 25 TILLÄMPLIG LAG

Svensk rätt ska tillämpas.

§ 26 KONTAKT, FEEDBACK OCH KLAGOMÅL

Om du behöver kontakta BestSecret angående dessa allmänna villkor eller något annat dokument som nämns häri, skriv då till BestSecret på Margaretha-Ley-Ring 10, 85609 Aschheim, Tyskland, Tel: +46 (0) 840 309 482 eller mejla till BestSecret på [email protected].

BestSecret uppskattar att höra från dig och är alltid intresserat av att lära sig hur vi kan förbättra de tjänster som vi erbjuder. Genom att ge din feedback samtycker du till att du överlämnar rättigheten för BestSecret att använda den feedback du lämnar, utan några begränsningar och utan att betala dig något liksom att låta tredje man kostnadsfritt använda din feedback på motsvarande sätt.

Om BestSecret behöver kontakta dig eller informera dig skriftligen kommer det att göra så via e-postmeddelande eller genom att skriva till den adress som du har angett i din beställning.

Vi vill upplysa om att Allmänna Reklamationsnämnden kan pröva tvister mellan konsumenter och företag.