BestSecret använder cookies för att kunna garantera dig bästa möjliga service. När du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner duanvändningen av cookies .

BestSecret BestSecret BestSecret


Spara som PDF-fil

Dataskyddsdeklaration

Best Secret GmbH ser mycket allvarligt på skyddet av dina personliga uppgifter och använder uteslutande dessa uppgifter inom ramen för gällande rättsliga bestämmelser. För att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats ger vi dig här en överblick över hur Best Secret GmbH garanterar dataskydd, och vilken typ av uppgifter som samlas in för olika syften. Du kan alltid hämta dataskyddsdeklarationen på vår webbplats.

1. Ansvarig aktör

Ansvarig aktör för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter i den tyska dataskyddslagens mening är Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim, Tyskland, hädanefter kallad BestSecret.

Om du vill invända mot insamling, bearbetning eller användning av dina uppgifter genom BestSecret, vare sig det gäller dessa dataskyddsbestämmelser i sin helhet eller om du vill invända mot enskilda åtgärder, kan du när som helst skicka din invändning via e-post, fax eller per brev till följande kontaktadresser:

Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim, Tyskland.

Fax: +49 (0) 89 907 78 24 11

E-postadress: datenschutz@bestsecret.com

2. Datainsamling och -användning

Information som vi får från dig hjälper oss att hantera din beställning så problemfritt som möjligt, att förbättra vår service till dig och att förebygga missbruk och bedrägeri.

Vi använder dina uppgifter för att hantera beställningar och ta emot betalningar, leverera varor och utföra tjänster (se punkt 5, "Nyhetsbrev och användning av dina uppgifter i reklamsyfte").

2.1 Loggfiler

När du loggar in på www.bestsecret.com sparas enligt standard protokollfiler av tekniska skäl, så kallade loggfiler. Dessa datauppsättningar innehåller följande uppgifter: datum, besökets varaktighet, namn på den sida som hämtats, IP-adress, den webbsida från vilken du besökte oss (referrer-URL), webbläsartyp och -inställningar samt operativsystem. IP-adressen raderas efter avslutad användning.

Dessutom registrerar och sparar vi automatiskt hur ofta du loggar in hos oss och vilka sidor du besöker. Dessa uppgifter sparas anonymt och utvärderas. Anonymt betyder att vi inte - eller inte utan en orimligt stor insats av tid, pengar och arbetskraft - kan härleda uppgifterna till en bestämd eller bestämbar fysisk person.

Vi utvärderar dessa uppgifter i anonym form, för att förbättra funktionen hos vår butik och göra den mer användarvänlig.

2.2 Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om objektiva eller personliga förhållanden, som gäller en bestämd eller bestämbar fysisk person. Vi samlar in personuppgifter om du meddelar dem frivilligt till oss, t ex under en beställningsprocedur, vid öppning av ett kundkonto eller om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi samlar in på detta sätt använder vi för att fullgöra våra avtal, inklusive eventuella garantier, våra servicetjänster och för teknisk administration. Till personuppgifterna hör, vid sidan av dina adressuppgifter även, i förekommande fall, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum och nödvändiga uppgifter för att genomföra betalningen.

2.3 Utomstående

Dina personuppgifter lämnas endast ut till utomstående parter om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal eller för redovisning, eller om du givit ditt godkännande. Det tillhör inte våra affärsrutiner att sälja denna kundinformation. Vidarelämning av uppgifter sker uteslutande för att optimera våra butiker och våra tjänster.

Inom ramen för hantering av beställningar får exempelvis de tjänsteleverantörer vi använder (som t ex transportörer, logistikföretag, banker) nödvändiga uppgifter för hantering av beställningar och uppdrag. Om ytterligare information, som t ex e-postadressen för meddelande om exakt leveranstid skall lämnas ut, kan du ange eller ändra dessa i beställningen eller i dina inställningar. För betalningsredovisning lämnar vi dina betalningsuppgifter till de tjänsteleverantörer som vi anlitar: (i) TeleCash GmbH & Co. KG, (ii) Wirecard AG och (iii) PayPal Deutschland GmbH. Närmare information om dataskydd hos dessa tjänsteleverantörer hittar du på deras webbsidor.

2.4 Användarprofiler med pseudonym

Inom ramen för lagstadgade bestämmelser får vi skapa och utvärdera användarprofiler med pseudonym för reklamsyfte, marknadsundersökningar och för utformning av våra tjänster på ett sätt som motsvarar behoven.

3. Facebook Connect

Vi erbjuder funktionen "Facebook Connect", vilket erbjuds av Facebook Inc., som ett alternativ för att upprätta ditt kundkonto, och för inloggning på vår webbsida och våra tillämpningar. Du kan även använda Facebook Connect för att rekommendera Best Secret eller våra erbjudanden till vänner på Facebook.

Om du vill använda denna funktion leds du först vidare till Facebook. Där uppmanas du att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Vi har självfallet ingen kännedom om dina inloggningsuppgifter. Om du redan har loggat in på Facebook hoppas det här steget över.

Sedan meddelar Facebook vilka uppgifter som förmedlas till oss (offentlig profil, lista på vänner, e-postadress och aktuell bostadort). Du bekräftar genom att trycka på knappen "OK". Med de uppgifter som vi erhåller skapar vi ditt kundkonto, och listan på dina vänner sparas förstås inte av oss. För att logga in på BestSecret med Facebook Login sparas dessutom en entydig "token" som genererats av Facebook (en lång teckenserie med bokstäver och siffror), som utväxlas med Facebook för säker autentisering under inloggningsförloppet.

Datainhämtningens syfte och omfattning samt ytterligare bearbetning och användning av uppgifterna genom Facebook, samt dina relaterade rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär kan du hämta på https://www.facebook.com/policy.php och i Användarvillkoren på https://www.facebook.com/legal/terms på Facebook.

4. Cookies och Targeting

För att förbättra vårt webberbjudande och göra användningen så optimal som möjligt använder vi Cookies. Cookies är små textfiler som lämnas på din dator när du kontaktar vår hemsida, vilket möjliggör en omplacering av din webbläsare. Cookies lagrar information om exempelvis dina språkinställningar, hur länge du stannar på vår hemsida och hur du kom dit. På så sätt undviks att nya inmatningar av alla nödvändiga uppgifter måste göras vid varje besök. Dessutom gör cookies det möjligt anpassa dina preferenser på hemsidan enligt dina intresseområden.

På bas av cookies-teknik samlas data in för att optimera vår reklam och hela vårt onlineutbud. Dessa uppgifter används inte för att identifiera dig personligen, utan används för en allmän utvärdering av hemsidan under pseudonym. Dina uppgifter kombineras aldrig med de personuppgifter, som har sparats hos oss. Med den här tekniken kan vi presentera ett relevant innehåll (reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster). Vårt mål är att utforma våra erbjudanden så attraktivt som möjligt för dig, och att presentera produkter och tjänster som motsvarar dina intresseområden.

Våra hemsidor använder sig dessutom av s.k. Re-Targeting-teknologi. Vi använder dessa tekniker för att göra internetutbudet mer intressant för dig. Den här tekniken gör det möjligt för oss att visa dig personligt anpassad reklam på våra partners webbsidor. Vi är övertygade om att det är mer intressant för internetanvändaren att en personligt anpassad, intresseinriktad reklam kommer upp än om det visas reklam, som inte är så personlig. Visningen av sådan reklam på våra partners sidor sker på bas av cookie-teknik och en analys av tidigare användarbeteende. Denna form av reklam sker helt under pseudonym. Inga personrelaterade uppgifter sparas och ingen användarprofil kombineras med dina personrelaterade uppgifter. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt.. Om du vill förhindra att cookies lagras, kan du välja "acceptera inga cookies" i din webbläsares inställningar. Hur detta fungerar i detalj kan du läsa om i anvisningarna för din webbläsare. Cookies som redan har lagrats på din dator kan du radera när som helst. Vi vill dock uppmärksamma dig på att vårt webbutbud endast kan användas med vissa begränsningar utan cookies.

Nedan nämns de tjänster och tekniker som används för närvarande:

4.1 Adobe

På våra webbsidor används webbanalystjänsten Adobe Analytics från Adobe Systems Inc. Adobe Analytics använder cookies. Om information som genererats av cookies gällande användning av webbsidor förmedlas till en server hos Adobe Systems Inc. garanterar vi genom våra inställningar att IP-adressen anonymiseras före geolokaliseringen och ersätts av en generisk IP-adress innan den sparas. På uppdrag av dessa webbsidors operatör kommer Adobe att bearbeta denna information för att utvärdera webbsidornas användning, sammanställa rapporter över aktiviteter på webbsidorna och för att kunna erbjuda ytterligare tjänster som hör samman med användning av webbsidor och internet till webbsidornas operatör. Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare i samband med Adobe Analytics kombineras inte med andra uppgifter av Adobe. Du kan förhindra insamling och bearbetning av den information som genereras av Adobes cookies (inkl. din IP-adress) genom att ladda ned och installera den webbläsar-plug-in som finns på: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

4.2 Optimizely

För att förbättra användarerfarenheten använder vi på våra internetsidor exempelvis programvaran Optimizely, 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105, USA. Med hjälp av Optimizely kan vi testa hur ändringar av våra internetsidor (t ex bilder, texter) påverkar användarbeteendet. För detta ändamål placerar Optimizely cookies på användarnas slutenheter. Optimizely sparar inga IP-adresser eller personuppgifter från användarna. Mer om databearbetning med Optimizely hittar du på http://www.optimizely.com/privacy. Du kan när som helst avaktivera spårning med Optimizely på din slutenhet genom att följa de steg som beskrivs på www.optimizely.com/opt_out.

4.3 Google Analytics

Denna hemsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics använder metoder som en analys av användningen av hemsidan, som den möjliggör genom exempelvis s.k. "cookies"; textfiler som lagras på din dator. Den genererade informationen om din användning av denna hemsida överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Genom aktivering av IP-anonymisering på den här hemsidan reduceras IP-adressen innan överföring inom den europeiska unionens medlemsstater och andra anslutna stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA och reduceras där. Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare i samband med Google Analytics kombineras inte med andra uppgifter av Google.

Du kan fånga upp den cookie som genererats och förhindra att de uppgifter som lämnats (inkl. din IP-adress) hos Google och förhindra bearbetningen av dessa uppgifter hos Google, genom att ladda ned och installera plug-in-programmet till webbläsaren, som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4.4 Google Adwords och Conversion Tracking

För att skapa uppmärksamhet för vårt tjänsteutbud använder vi Google-Adwords-annonser, och använder inom ramen för dessa Google Conversion-Tracking och Google Tag Manager i syfte att skapa en anpassad, interesse- och platsbaserad online-reklam. Möjligheten att anonymisera IP-adresserna regleras med interna inställningar hos Google Tag Manager, vilka inte kan ses i källmaterialet till den här hemsidan. Denna interna inställning är satt så att den anonymisering av de IP-adresser som krävs enligt den federala dataskyddslagen uppnås.

Annonserna kommer att visas i sökmotorer på sidorna i Google Advertising Network. Detaljerad information om Googles reklamnätverk kan hittas på https://support.google.com/adwords/answer/1752334?hl=sv . Vi har möjligheten att kombinera våra annonser med vissa sökbegrepp. Med hjälp av cookies kan vi visa annonser baserade på användarens tidigare besök på hemsidan.

Vid ett klick på en annons placerar Google en cookie på användarens dator. Ytterligare information om cookie-teknologi som används hittar du även vid hänvisning från Google till hemsidesstatistiken på http://services.google.com/sitestats/sv.html och dataskyddsbestämmelserna på http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy/.

Med hjälp av den här tekniken får Google och vi som kund information om att en användare har klickat på en annons och har skickats vidare till våra hemsidor. Den information som nås på detta sätt kommer uteslutande att användas i en statistisk utvärdering. Vi får ingen information, där besökaren personligen kan identifieras. Den statistik vi får tillgång till genom Google innehåller det totala antalet användare som har klickat på våra annonser, och om dessa har omdirigerats med en Conversion-Tag på vår hemsida. Vi kan följa denna statistik och se med vilka sökbegrepp som det särskilt ofta klickas på våra annonser, och vilka annonser som leder till kundens kontaktformulär.

Om du misstycker till detta kan du förhindra lagringen av de cookies, som krävs för den här tekniken, via inställningarna i din webbläsare. I detta fall flödar inte ditt besök in i användarstatistiken.

Du har dessutom möjlligheten att via visningsinställningarna (se http://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=sv) välja den typ av Google-annonser respektive intresserelaterade annonser, som du vill stänga av.

Vi och Google får i alla händelser den statistiska informationen om hur många användare som har besökt den här sidan. Om du inte heller vill att denna statistik skall sparas kan du förhindra detta med hjälp av tilläggsprogram till din webbläsare.

4.5 Google Tag Manager

Av anledning till insyn informerar vi om att vi använder Google Tag Manager. Google Tag Manager detekterar själv inga personrelaterade uppgifter. Tag Manager underlättar för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som bl a används för mätning av trafik och besöksförhållanden, effekten av onlinereklam och sociala kanaler, re-marknadsföring och inriktningen hos målgrupper och för testning och optimering av hemsidor. För ytterligare information om Google Tag Manager se https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

4.6 Hotjar

På vår hemsida finns Hotjar integrerad (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Med Hotjar kan vi fånga upp och utvärdera användarbeteenden (t ex musrörelser, klickningar, rullningslistens läge) på våra internetplatser. För detta ändamål placerar Hotjar cookies på användarens terminaler och kan lagra anonymiserad information om användaren, t ex webbläsarinformation, operativsystem och besökstid på sidan. Mer om databearbetning med Hotjar hittar du på http://www.hotjar.com/privacy. Du kan alltid förhindra informationsbehandlingen med Hotjar genom att följa stegen som beskrivs på http://www.hotjar.com/opt-out.

4.7 Criteo

På våra sidor samlas genom Criteos teknik (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München) information om hemsidesbesökarens surfbeteende i marknadsföringssyfte i pseudonym form placerar därför cookies och Webpixel. Criteo kan på så vis analysera surfbeteenden och i anslutning till detta visa målinriktade produktrekommendationer såsom passande banderoller när andra hemsidor besöks. Av denna anledning har partner-hemsidor också placerat cookies via Pixel. De anonymiserade uppgifterna kan inte i något fall användas till att identifiera besökaren på hemsidan. De uppgifter som samlas in av Criteo används uteslutande till att förbättra webbutbudet.

På alla banderoller som visas finns nere till höger ett litet "i" (för information), som öppnas när musen rörs över det, och när det klickas på leder det till en sida, där systemet förklaras och en opt-out erbjuds. Genom att klicka på Opt-Out placeras en "Opt-Out"-cookie, som förhindrar visning av denna banderoll i framtiden. Någon annan användning eller överföring till tredje part finns inte. Du kan informera dig ytterligare om dataskyddsförklaringen och riktlinjerna för dataskydd och pseudonymanalysen av ditt surfbeteende hos Criteo på http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/ (Opt-Out).

4.8 Salesforce

För kundsupport använder vi Customer Relationship Management Modul “Salesforce Marketing Cloud” och “Salesforce Service Cloud” från Salesforce.com Inc., The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornien, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud är en administrativ tjänst för användardatabaser. Uppgifterna bearbetas i USA. Salesforce.com bedriver denna tjänst inom ramen för EU-US-Privacy Shield för certifierad kontroll. Ytterligare information om Salesforce Marketing Cloud och tjänster och bearbetade uppgifter hittar du på https://www.salesforce.com/se/company/privacy/.

Dessutom samlas uppgifter in om hemsidesbesökarens surfbeteende i marknadsföringssyften och i pseudonym form. För detta används cookies och Webpixel. Med hjälp av dessa tekniker kan vi förbättra vårt reklamutbud för dig.

4.9 Facebook Custom Audiences

Inom ramen för den användningsbaserade onlinereklamen har även produkten Custom Audiences från Facebook (Facebook Custom Audiences1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) integrerats på hemsidan. I princip genereras en icke-reversibel och icke-personlig kontrollsumma (Hash-värde) av dina användaruppgifter, som kan överföras till Facebook för analys- och marknadsföringsändamål. Då placeras en Facebook-cookie ut. Information samlas in om dina aktiviteter på hemsidan (t ex surfbeteende, besökta undersidor etc.). För geografisk styrning av reklam lagras och används IP-adressen.

Ytterligare information om syftet och omfattningen av datainsamlingen ooch bearbetningen och användningen av data, samt inställningarna för den privata sfären kan hämtas från Facebooks dataskyddsriktlinjer. Om du motsätter dig användningen av Facebook Custom Audiences, kan du göra detta på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

5.1 Nyhetsbrev

Genom att godkänna att ta emot nyhetsbrevet förklarar du att du är införstådd med att regelbundet ta emot information om försäljningskampanjer och produkter från Best Secret GmbH och Schustermann & Borenstein GmbH, Ingolstädter Straße 40, D-80807 München, Tyskland. Utskick av information kan ske genom Best Secret GmbH, Schustermann & Borenstein GmbH och Agnitas AG.

För utskick av nyhetsbrevet använder BestSecret dessutom tjänsten Salesforce Marketing Cloud, från företaget salesforce.com Inc., som drivs från The Landmark@One Market Street, Suite 300, San Francisco, Kalifornien, CA 94105, USA. För att kunna göra vårt nyhetsbrev ännu mer intressant i framtiden kommer standardmässiga marknadstekniker såsom cookies och Zählpixel att användas.

Prenumeration på nyhetsbrevet är frivillig och kan när som helst sägas upp. Uppsägning kan göras under inställningarna för ditt kundkonto och självfallet genom att använda uppsägningslänken som finns i varje nyhetsbrev.

5.2 Annan reklam

Vi använder vidare dina uppgifter för att inom ramen av marknadsföringskampanjer informera dig om dina beställningar eller om särskilda produkter och tjänster, som kan vara av intresse för dig. Dessa marknadsföringskampanjer sker som e-postutskick eller per post.

Att godkänna mottagandet av dessa e-postutskick är frivilligt och kan när som helst sägas upp. Uppsägning kan göras under inställningarna för ditt kundkonto och i förekommande fall genom att använda uppsägningslänken som finns i e-postmeddelandet.

5.3 Direktreklam utan förvarning

Förutsatt att vi fått din e-postadress i samband med inköp av en vara eller tjänst förbehåller vi oss rätten att skicka dig regelbundna erbjudanden ur vårt sortiment via e-post. Du kan motsätta dig användningen av din e-postadress för direktreklam via en befintlig länk i reklamen.

6. Tävlingar

Vid tävlingar använder vi dina uppgifter för att meddela vinster och för att göra reklam för våra erbjudanden. Detaljerad information hittar du i våra deltagarvillkor för den aktuella tävlingen.

7. Kreditprövning

För att kunna erbjuda dig så bra betalningsvillkor som möjligt måste vi skydda dig och oss själva från missbruk. Därför överförs de personuppgifter som krävs för en kreditvärdighetskontroll beroende på typ av betalning, inklusive dina adressuppgifter till Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Tyskland.

Detta företag utför med hjälp av ett matematiskt och statistiskt förfarande en utvärdering av sannolikheten för utebliven betalning. Den här informationen använder vi för ett övervägt beslut om de betalningsmöjligheter som vi erbjuder dig.

Inom ramen för betalningsproceduren görs du uppmärksam på att - och vilka - uppgifter som lämnas ut innan någon överföring av personuppgifter sker, och du kan om du önskar avbryta förloppet.

8. Överensstämmelse med tullbestämmelser

På grund av flera EU-regler (2580/2001/EG, 881/2002/EG och 753/2011/EG) och andra lagkrav är vi som företag skyldiga att, innan vi sluter ett köpavtal, jämföra uppgifterna hos våra kunder med allmänt tillgänglig utrikeshandels- och embargolistor. Vi utför denna jämförelse eftersom vi har ett övervägande, legitimt intresse i enlighet med lagkraven och måste skydda oss från sanktioner och böter. Vi utför endast avstämningen när du beställer en produkt på vår hemsida för betalning. Endast följande uppgifter stäms av: förnamn, efternamn och adress.

9. Sociala insticksprogram

På vår hemsida kan sociala insticksprogram ("plugins") av följande sociala nätverk användas:

  • Facebook (Operatör: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • Twitter (Operatör: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
  • Pinterest (Operatör: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
  • Instagram (Operatör: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  • WhatsApp (Operatör: WhatsApp Inc. 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain View, California 94041, USA)

När du besöker en sida på vår hemsida som innehåller en sådan plugin skapar din webbläsare en direkt anslutning till Facebooks, Twitters, Pinterests respektive Instagrams servrar. Innehållet i en plugin förmedlas direkt till din webbläsare från det sociala nätverket och infogas sedan av den i webbsidan. Genom integrering av plugins får leverantörerna informationen att din webbläsare har anropat motsvarande sida på vår hemsida, även om du inte har någon profil eller bara inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från din webbläsare till en server hos respektive leverantör i USA och lagras där. Om du är inloggad på någon av tjänsterna kan säljaren direkt kartlägga besöket på vår webbplats till din profil på Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram. När du interagerar med plugins som t ex knappen "Like", "Twittern" eller "Instagram" -knappen, skickas motsvarande information även direkt till leverantörens server och lagras där. Informationen finns dessutom i det sociala nätverket och publiceras på ditt Twitter- eller Instagramkonto, samt visas där för dina kontakter. Du kan dessutom använda det här plug-in-programmet för att skicka inbjudningar direkt från Facebook och Twitter.

Syfte och omfattning för datainsamling och vidare bearbetning och användning av data genom sociala nätverk, samt dina rättigheter i detta sammanhang och dina inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär hittar du under dataskyddsdeklarationerna hos de olika nätverken eller webbplatserna. Dessa kan anropas på följande adresser:

Om du inte vill att Facebook, Twitter, Pinterest eller Instagram som samlar i dessa uppgifter via vår webbplats direkt till din profil i respektive tjänst måste du logga ut innan du besöker vår webbplats för en lämplig tjänst. Du kan även helt förhindra att pluginprogrammen laddas med tillägg på din webbläsare med t ex Skript-Blocker "NoScript" (http://www.noscript.net/).

10. Informationsrätt och ångerrätt

Du kan på begäran, gratis och utan att ange skäl få information om dina sparade uppgifter, deras ursprung och mottagare. Du kan även ändra, spärra eller radera de uppgifter om dig som vi samlar in och använder via webbplatsen. Du kan även när som helst ångra ditt medgivande till datainsamling och användning som du har givit oss, utan att ange några skäl. I detta fall, eller om du har frågor, idéer eller önskningar, kan du vända dig till datenschutz@bestsecret.com eller skriva till Best Secret GmbH, Margaretha-Ley-Ring 10, D-85609 Aschheim, Tyskland.